HEDD WYN, EI FARDDONIAETH

NEW HARDBACK EDITION WITH ALL PUBLISHED POEMS AND SEVERAL NOT PREVIOUSLY PUBLISHED.

LANGAUGE WELSH

 

Ellis Humphrey Evans (bardic name - Hedd Wyn) was killed on July 31st 1917 at Passchendaele. In September he was posthumously awarded the chair at the National Eisteddfod for his poem, 'The Hero'.  Most of Hedd Wyn's poems were published in 1918 as CERDDI'R BUGAIL and republished twice since. This volume contains all the poems previously published plus several unpublished poems. 

Lladdwyd Hedd Wyn ym  mrwydr Cefn Pilkem ar Orffennaf y 31, 1917. a dechrau Mis Medi roedd ei awdl YR ARWR yn  ennill y gadair yn Eisteddfod Gendlaethol Cymru, Birkenhead,  (eisteddfod y Gadair Ddu).
Cyhoeddwyd y rhan fwyaf o farddoniaeth Hedd Wyn yn Cerddi'r Bugail 1918 dan olygyddiaeth Y Parch J. J. Williams, fe'i hail argraffwyd gydag ychwanegiadau ddwy waith ers hynny. Mae'r cyhoeddiad hwn yn cynnwys holl gerddi'r cyhoeddiadau blaenorol gyda rhai cerddi na fu yn yr argraffiadau hynny.

 

 

 

For Uk - postage included.  £12

 For USA - postage included.  $20

 

 For Europe - postage included.  16 euros

;